y_kien_chi_Phuong

Lê Thị Phương

Với hơn 15 năm làm kế toán trưởng, trải qua rất nhiều Trung tâm đào tạo giám đốc tài chính. Chị Phương cảm thấy tâm đắc với chương trình đào tạo của CleverCFO, chị chia sẻ:” “Chương trình ở CleverCFO chia ra các chuyên đề cụ thể giúp vận dụng vào thực tế tại doanh nghiệp.” – Chị chia sẻ thêm: “Khóa học ở CleverCFO giúp mình cập nhật kiến thức tốt nhất”. Chi tiết