file-du-bao-dong-tien

Báo cáo biến động dòng tiền thực tế so với kế hoạch

Không lập kế hoạch dòng tiền hoặc có lập kế hoạch dòng tiền nhưng không có sự kiểm soát giữa dòng thu-chi thực tế so với kế hoạch đều mang lại nhiều rủi ro cho doanh nghiệp

Hoạch định dòng tiền là khâu quan trọng bậc nhất của hoạt động quản trị dòng tiền, còn quản trị dòng tiền lại là hoạt động quan trọng bậc nhất trong hoạt động quản trị tài chính. Sau hoạch định phải là việc kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo dòng tiền ra, vào theo đúng kế hoạch đã lập với mức chênh lệch nằm trong biên độ cho phép. Các hoạt động tiếp theo sẽ là theo dõi, đánh giá, điều chỉnh dòng tiền theo những biến động (hoặc biến cố) của tình hình sản xuất kinh doanh.

Các bạn lưu ý vài điểm để sử dụng file tốt nhất:

  • Rất nhiều doanh nghiệp lập kế hoạch dòng tiền nhưng thiếu đối chiếu thực tế – từ đó không có được kế hoạch hành động hoặc biện pháp khắc phục – vượt qua khủng hoảng dòng tiền2. Dòng tiền sẽ “lâm trọng bịnh” nếu doanh nghiệp mắc phải
  • Lỗi: tăng trưởng quá nhanh mà thiếu kế hoạch và hiện tượng chảy máu tiền mặt. File giúp phát hiện hai lỗi này bằng bảng đối chiếu3. Biểu đồ xu hướng tiền tồn là biểu đồ đáng xem nhất vì bất cứ một cuộc khủng hoảng dòng tiền nào cũng đều có một dấu hiệu chung trước kỳ khủng hoảng.

______________________________________

Video về lập kế hoạch dòng tiền

https://www.youtube.com/watch?v=E51gXdyZHcM

Download “File báo cáo dòng tiền so với kế hoạch”

Dong_Tien_Ngan_Han_CleverCFO.zip – Downloaded 148 times – 74.60 KB

Nguồn: CleverCFO Education
Chúng tôi không đồng ý các bạn chia sẻ file cho mục đích thương mại. Ghi rõ nguồn khi copy bài viết

Leave a Comment