File Excel Dashboard báo cáo lãi lỗ

File Excel Dashboard báo cáo lãi lỗ theo nhóm ngành

Việc theo dõi lợi nhuận theo thời gian không chỉ giúp nhà quản lý chủ động ứng phó với cơ hội và nguy cơ từ thị trường, mà còn giúp nhà đầu tư tránh những nhnậ định cảm tính để nhận diện được những doanh nghiệp có tiềm lực trong cơn bão giá.

Chúng ta cùng điểm qua một số chỉ tiêu trong Dashboard nhé

Tăng trưởng doanh thu vs. lợi nhuận

Doanh thu tăng trưởng bên cạnh việc đến từ hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận cũng là một yếu tố cần xem xét. Nếu một công ty bán “xả hàng” sẽ đem lại doanh thu cao hơn các kỳ trước nhưng lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói một cách đơn giản, khi cột doanh thu có khuynh hướng tăng và đường lợi nhuận hướng lên là một dấu hiệu tốt cho chiến lược tăng trưởng của công ty.

Thị phần (market share)

Còn tiền – có lợi nhuận thì không thể phá sản? Đó là một quan điểm sai lầm, thị phần mất dần dần kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng cả về doanh thu và lợi nhuận.

Là khái niệm quan trọng số một trong marketing và quản trị chiến lược hiện đại. Công ty nào chiếm được thị phần lớn sẽ có lợi thế thống trị thị trường. Vì chiến lược chiếm thị phần, nhiều công ty sẵn sàng chi phí lớn và hy sinh các lợi ích khác.

Tỉ suất lợi nhuận ròng (Net margin) = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu

  1. Tỉ suất lợi nhuận ròng phản ánh con số lợi nhuận sau cùng có được từ doanh thu dưới dạng tỉ lệ phần trăm. Vì lợi nhuận ròng còn có sự đóng góp của thu nhập tài chính và thu nhập khác, nên tỉ suất lợi nhuận ròng luôn phải được xem xét kèm với tỉ suất lãi gộp hay tỉ suất lợi nhuận hoạt động.
  2. Doanh nghiệp có tỉ suất lợi nhuận ròng cao thì có sức cạnh tranh tốt so với các đối thủ, xét trên tổng hợp các yếu tố kinh doanh. Có thể đó là hoạt động kinh doanh chính mạnh, chính sách thuế ưu đãi, hoặc được hưởng lãi vay thấp… Kết quả là doanh nghiệp tạo ra nhiều lợi nhuận hơn với cùng một quy mô doanh thu.

Download “File Excel Dashboard báo cáo lãi lỗ”

Bao_Cao_Lai_Lo_CLeverCFO.zip – Downloaded 91 times – 123.13 KB

Nguồn: CleverCFO Education
Chúng tôi không đồng ý các bạn chia sẻ file cho mục đích thương mại. Ghi rõ nguồn khi copy bài viết

Leave a Comment