quan_tri_doanh_thu

File Excel dashboard báo cáo quản trị doanh thu

Một báo cáo quản trị tốt không cần quá phức tạp vì mục tiêu cũng chỉ để trả lời một câu hỏi: “Chúng ta có đạt được mục tiêu một cách đầy đủ và kịp thời hay không?”. Chính vì vậy, ở file Excel Dashboard quản trị kế hoạch doanh thu này, tác giả không chỉ nhìn số liệu của tháng hiện tại, hay lũy kế thực hiện, mà tầm nhìn trọn một năm (ngân sách cập nhật)

Một số lưu ý khi sử dụng file

  • Tại sao phải nhìn qua nhiều tháng: mặc dù kết quả ở tháng hiện tại đã không đạt, nhưng nếu nhìn lại những tháng trước đó, với ngân sách cập nhật – chúng ta dễ dàng thấy được kết quả này. Vậy, nỗ lực cải thiện của nhà quản lý như thế nào. Ví dụ: Ở tháng 8, ngân sách cập nhật cho thấy chúng ta chỉ đạt 70% lợi nhuận so với kế hoạch. Ở tháng 11, ban quản lý đã có những hành động cụ thể giúp nâng tỷ lệ đạt kế hoạch lên 85%.
  • Tại sao sử dụng “Icon set”: Sếp đôi khi không đủ thời gian để xem tất cả các báo cáo của các bộ phận. Giải phóng lãnh đạo ra khỏi hệ thống báo cáo bằng hệ thống “Icon Set” – màu đỏ: cần họp để xử lý; màu xanh và vàng quản lý cấp trung có thể xử lý. Điều này sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian khi lướt qua các báo cáo
  • Tại sao sử dụng “Source of Growth” chart?: Tăng so với kế hoạch là một điều tốt. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu việc tăng này theo đúng kế hoạch ban đầu và đến từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Ví dụ: Lợi nhuận tăng 10% so với kế hoạch. Nhưng không đến từ doanh thu mà giảm doanh thu, giá vốn giảm nhiều hơn và có lợi nhuận từ thu nhập khác
  • Ô ghi chú có tác dụng gì: Lãnh đạo ở các công ty VN không thiếu các số liệu, cái họ cần là thông tin, là ý kiến nhận xét của người lập/ theo dõi báo cáo liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp.
  • Làm file này có quá phức tạp: File này chỉ sử dụng đúng 1 hàm “Sumifs”. Không hề phức tạp, ý tưởng của các file mới quan trọng.

Xem thêm video hướng dẫn

https://www.youtube.com/watch?v=40cCzXo7veg

Download “File Excel báo cáo quản trị Doanh thu”

bao-cao-quan-tri-sumifs.zip – Downloaded 124 times – 23.46 KB

Nguồn: CleverCFO Education
Chúng tôi không đồng ý các bạn chia sẻ file cho mục đích thương mại. Ghi rõ nguồn khi copy bài viết

Leave a Comment