12-chi-so-tai-chinh

File Excel Dashboard đánh giá sức khỏe tài chính bằng 12 biểu đồ

Mục đích của file là để báo cáo cho BGĐ với góc nhìn quản trị – nên một số công thức được tính “nhanh” bỏ qua yếu tố “thời điểm” của bảng cân đối kế toán và “thời kỳ” của báo cáo lãi lỗ. Người dùng có thể tự chỉnh công thức cho mục đích phù hợp. Kỳ kế toán là tháng – quý – năm nên tốt nhất số liệu của file ở đơn vị tháng và quý

File được thiết kế tự động và đưa ra 5 nhóm chỉ số để kiểm soát. Lưu ý là ở mỗi khía cạnh kiểm soát đều có một khung nhỏ để người lập ghi chú và đưa ra các nhận xét của mình

Phần 1: Vốn lưu động và tính thanh khoản

Các chỉ số trong loại này được tính toán và sử dụng để quyết định xem liệu một doanh nghiệp nào đó có khả năng thanh toán các nghĩa vụ phải trả ngắn hạn hay không?

Phần 1: Vốn lưu động và tính thanh khoản
Phần 1: Vốn lưu động và tính thanh khoản

Phần 2: Hiệu quả sử dụng tài sản

Các tài sản hoạt động sẽ tạo ra doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng với việc phát sinh các khoản chi phí giá vốn hàng bán , chi phí bán hàng và chi phí quản lí DN trên báo cáo kết quả kinh doanh. Các tài sản tài chính sẽ tạo ra các khoản doanh thu tài chính và phát sinh các khoản chi phí tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Phân tích hiệu quả sử dụng các tài sản hoạt động có ý nghĩa trong việc đánh giá khả năng sinh lời  dài hạn cùng các triển vọng trong ngành kinh doanh của DN.

Phần 2: Hiệu quả sử dụng tài sản
Phần 2: Hiệu quả sử dụng tài sản

Phần 3: Khả năng đảm bảo nợ bằng tài sản

Bao gồm chỉ số rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. Rủi ro kinh doanh liên quan đến sự thay đổi trong thu nhập ví dụ như rủi ro của dòng tiền không ổn định qua các thời gian khác nhau. Rủi ro tài chính là rủi ro liên quan đến cấu trúc tài chính của công ty, ví dụ như việc sử dụng nợ.

Phần 3: Khả năng đảm bảo nợ bằng tài sản
Phần 3: Khả năng đảm bảo nợ bằng tài sản

Phần 4: Khả năng sinh lời

Các chỉ số hoạt động cho thấy doanh nghiệp hoạt động tốt như thế nào. Trong các chỉ số của loại này lại được chia ra các chỉ số “lợi nhuận hoạt động” và ”hiệu quả hoạt động”. Các chỉ số về lợi nhuận hoạt động cho biết tổng thể khả năng sinh lợi của công ty, còn chỉ số về hiệu quả hoạt động cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng tài sản hiệu quả đến mức nào

Phần 4: Khả năng sinh lời
Phần 4: Khả năng sinh lời

Phần 5: Phân tích biến động lợi nhuận

Phần 5: Phân tích biến động lợi nhuận
Phần 5: Phân tích biến động lợi nhuận

Các bạn tải file về tham khảo nhé

Download “File Excel trình bày sức khỏe tài chính bằng biểu đồ”

fin_cfo.zip – Downloaded 174 times – 836.25 KB

Nguồn: CleverCFO Education
Chúng tôi không đồng ý các bạn chia sẻ file cho mục đích thương mại. Ghi rõ nguồn khi copy bài viết

Leave a Comment