su-dung-excel-lap-khdt

File Excel lập kế hoạch dòng tiền hoạt động trực tiếp

Ngân sách lưu chuyển tiền mặt sẽ giúp bạn xác định xem liệu bạn có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn của mình vào cuối tháng hay không. Một bảng ngân sách lưu chuyển tiền mặt là một bảng khái quát theo trình tự thời gian các khoản thu và chi phí sẽ có trong một khoảng thời gian nhất định. Ngân sách lưu chuyển tiền mặt sẽ rất giống với ngân sách điều hành. Trong đó sẽ có nhiều mục tương tự.

Dựa trên kế hoạch tăng trưởng doanh thu và các giả định, dòng tiền (dòng thu-dòng chi) được xác lập và từ đó xác định nhu cầu tiền cần để hoạt động liên tục.

Những giả định của mô hình

 • % thu tiền ngay trong tháng bán hàng
 • % thu tiền sau 1 tháng bán hàng
 • % thu tiền sau 2 tháng bán hàng
 • Chiết khấu cho khoản thanh toán sau 1 tháng bán hàng
 • Giá trị hàng hóa mua (% trên doanh thu tháng sau)
 • Thanh toán tiền thuê văn phòng
 • Thanh toán tiền sửa chữa (tháng 10)
 • Yêu cầu tiền tồn tối thiểu
 • % Thay đổi trong doanh thu các tháng (Dự báo)

Giả định về doanh thu mỗi tháng của kỳ kế hoạch

Lưu ý khi lập kế hoạch dòng tiền

Khi lập kế hoạch dòng tiền cần lưu ý những điều sau:

 • Bao quát và dự kiến toàn bộ các khoản tiền doanh nghiệp có thể thu được trong kỳ. Nói cách khác là dự đoán đầy đủ được dòng tiền vào và các khoản tiền cần chi tiêu trong kỳ. Cần phân biệt giữa doanh thu vào và dòng tiền vào, giữa chi phí và dòng tiền ra.
 • Dự kiến về thời điểm nhận được các khoản thu bằng tiền và thời điểm phát sinh các khoản chi tiêu bằng tiền. Với các bước lập kế hoạch dòng tiền trên, người dự báo phải nắm chắc được kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp, chính sách bán chịu, chính sách mua chịu, chính sách chiết khấu thanh toán, chính sách đầu tư, chính sách vay nợ, chính sách tín dụng phương thức trả nợ và chính sách phân phối lợi nhuận…

Bạn có thể tham khảo video về kỹ thuật lập dự báo dòng tiền

https://youtu.be/KwVu7z4lBgU

Các bạn tải file về tham khảo nhé

Download “Lập kế hoạch dòng tiền theo phương pháp trực tiếp”

Lap-ke-hoach-dong-tien.zip – Downloaded 158 times – 15.86 KB

Nguồn: CleverCFO Education
Chúng tôi không đồng ý các bạn chia sẻ file cho mục đích thương mại. Ghi rõ nguồn khi copy bài viết

Leave a Comment