Chia sẻ miễn phí về thuế nhà thầu

Live Stream chủ đề hiểu đúng làm đúng về thuế nhà thầu

Việc thanh toán cho tổ chức và cá nhân kinh doanh nước ngoài đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới là các rủi ro tiềm ẩn về nghĩa vụ thuế Nhà thầu nước ngoài và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi bị kiểm tra, thanh tra thuế. Với tính chất phức tạp và đan xen nhiều loại thuế hiện hành, lồng ghép các khái niệm quốc tế, thuế Nhà thầu nước ngoài và chuyển giá khiến hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam trăn trở là làm thế nào hiểu rõ ràng và áp dụng vào thực tế một cách tối ưu nhất.

NỘI DUNG

  • Xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế Nhà thầu nước ngoài khi có các khoản thanh toán ra nước ngoài.
  • Nhận diện và xử lý thuế Nhà thầu nước ngoài cho từng trường hợp giá Gross, giá Net.
  • Hiểu biết và được cập nhật đầy đủ những nội dung mới về thuế Nhà thầu nước ngoài và các kinh nghiệm xử lý thực tiễn.
  • Thảo luận các tình huống thực tế tại doanh nghiệp.
  • Phân tích sự khác biệt và xác định nghĩa vụ thuế NTNN trong các trường hợp giá trị hợp đồng là giá gross, giá net hay giá hỗn hợp;
  • Xác định nghĩa vụ thuế NTNN trong một số trường hợp đặc biệt (cung cấp hàng hóa kèm/không kèm dịch vụ, thu nhập từ lãi vay, bản quyền, vận tải hàng không, vận tải đường biển);

Trình bày: Ông Trần Tuấn, MBA  – TGĐ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thuế VinaTas

Phí tham dự: Chương trình hoàn toàn miễn phí nếu đạt được KPI 350 share trên FB của giảng viên.

  • Giới thiệu giảng viên: http://clevercfo.com/teacher/tran-tuan/
  • Facebook: https://www.facebook.com/tuantvm

Thời gian

  • Bắt đầu: 07/05/2019
  • Kết thúc: 10/05/2019

Lưu ý: Chương trình chỉ thực hiện nếu đạt đủ KPI

CLEVERCFO EDUCATION

Leave a Comment