12 biểu mẫu mới về hóa đơn tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP mà kế toán trưởng cần lưu về máy

Nghị định 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022) quy định về hóa đơn, chứng từ đã ban hành kèm theo 12 biểu mẫu mới về hóa đơn sau đây:

Hóa đơn điện tử:

 • Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT: Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót.
 • Mẫu 06/ĐN-PSĐT: Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh.
 • Mẫu 01/TH-HĐĐT: Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.
 • Mẫu 03/DL-HĐĐT: Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Hóa đơn đặt in của cơ quan thuế:

 1. Mẫu 02/ĐN-HĐG: Đơn đề nghị mua hóa đơn
 2. Mẫu 02/CK-HĐG: Cam kết.
 3. Mẫu 02/HUY-HĐG: Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn giấy.
 4. Mẫu BC21/HĐG: Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn giấy.
 5. Mẫu BC26/HĐG: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy.
 6. Mẫu BK02/CĐĐ-HĐG: Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý.
 7. Mẫu BK02/QT-HĐG: Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, đồng thời các Nghị định sau về hóa đơn tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022:

– Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,

– Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Chính phủ khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

Các bạn truy cập đường link gốc sau để tải file về nhé.

http://danketoan.com/threads/12-bieu-mau-moi-ve-hoa-don-tai-nghi-dinh-123-2020-nd-cp.280282/

Nếu bạn đang có dự định trở thành kế toán trưởng trong tương lai, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia khóa học đào tạo kế toán trưởng của CleverCFO nhé.

Truy cập đường link sau để biết thêm chi tiết về khóa học:

http://clevercfo.com/ke-toan-truong hoặc http://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914.400.247 hoặc 032.700.2633 để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Leave a Comment