Công ty đại chúng bổ nhiệm kế toán trưởng mới có phải công bố thông tin không?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 120 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

– …

– Thay đổi, bổ nhiệm mới người nội bộ.

Theo Khoản 45 Điều 4 quy định trên thì người nội bộ là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, bao gồm:

– Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin;

– …

Như vậy, kế toán trưởng là người nội bộ của công ty đại chúng, nên khi công ty bổ nhiệm kế toán trưởng phải công bố thông tin bất thường theo quy định.

Để làm được các vấn đề mà vị trí nhân sự trung và cao cấp yêu cầu cả nhà tham khảo khóa học “Đào tạo kế toán trưởng thực hành” của CleverCFO nhé:

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo các bài viết khác nhé:

Có phải các công ty đều cần kế toán trưởng

Điều kiện để được bổ nhiệm trở thành kế toán trưởng

Nên học kế toán trưởng ở đâu?

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914400247 (Ms.Tiên) hoặc 0327002633 (Ms.Qúy) để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Leave a Comment