Đánh giá kết quả của quá trình đào tạo bồi dưỡng kế toán trưởng

Đánh giá kết quả của quá trình đào tạo bồi dưỡng kế toán trưởng được quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành như sau:

Điều 7. Thi đánh giá kết quả học tập

1. Việc thi đánh giá kết quả học tập được thực hiện như sau:

Kết thúc mỗi phần trong chương trình học phải tổ chức thi hết học phần trong thời gian tối thiểu là 180 phút.

2. Việc thi hết học phần được thực hiện dưới hình thức viết. Điểm thi hết học phần được chấm theo thang điểm 10 bậc. Bài thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.

3. Chỉ những học viên bảo đảm tối thiểu 80% thời gian học tại lớp quy định cho mỗi học phần mới được dự thi học phần đó. Chỉ những học viên đạt mỗi bài thi hết cả hai học phần từ 5 điểm trở lên mới đạt yêu cầu khoá học.

4. Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đơn vị tổ chức khoá học căn cứ vào kết quả điểm bình quân của 2 bài thi hết học phần (thi lần đầu) để đánh giá theo bốn loại:

– Loại giỏi: Điểm bình quân hai bài thi hết học phần đạt từ 8 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 7);

– Loại khá: Điểm bình quân hai bài thi hết học phần đạt từ 7 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 6);

– Loại trung bình: Điểm bình quân hai bài thi hết học phần đạt từ 5 điểm trở lên (Trong đó không có điểm dưới 5);

– Loại không đạt yêu cầu: Có bài thi hết học phần dưới 5 điểm.

Học viên có quyền dự thi lại một trong hai bài thi hết học phần không đạt yêu cầu nhưng chỉ được dự thi lại một lần. Việc tổ chức lại cho những học viên không đạt yêu cầu được thực hiện vào cuối khoá học.

Như vậy, để đáng giá chất lượng của những học viên tham gia khóa bồi dưỡng kế toán trưởng, các đơn vị tổ chức sau mỗi khóa học sẽ căn cứ vào kết quả thi kết thúc học phần để đánh giá chất lượng đầu ra của mỗi học viên. Các học viên được xếp loại từ giỏi, khá, trung bình và không đạt yêu cầu, và học viên cũng có quyền dự thi lại kết thúc học phần.

CleverCFO cũng là một trung tâm đào tạo kế toán trưởng thực hành được rất nhiều các anh chi học viên đánh giá tốt về mức độ áp dụng trong thực tế cũng như về chất lượng và uy tín tại TP.HCM và Hà Nội.

Truy cập đường link sau để biết thêm chi tiết về khóa học:

http://clevercfo.com/ke-toan-truong

CleverCFO còn có khóa học đào tạo giám đốc tài chính CFO cho các bạn nào muốn tiến xa hơn trong công việc của mình nhé:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo

Các bạn tham khảo các bài viết liên quan nhé:

Các quy định về việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Quyền và trách nhiệm của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng

Điều kiện để được bổ nhiệm trở thành kế toán trưởng

Chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn bao lâu?

Nên học kế toán trưởng ở đâu?

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914.400.247 hoặc 032.700.2633 để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Leave a Comment