Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng cơ quan nhà nước

Ngày 15/11/2013, Bộ Tài Chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Theo đó, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng cơ quan nhà nước là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Cụ thể như sau:

1. Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này. Tức là bao gồm các tiêu chuẩn:

– Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

– Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

– Về thời gian công tác thực tế làm kế toán

+ Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên.

+ Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 năm trở lên.

2. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.

Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm các quy định tại Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV và các văn bản liên quan.

Để làm được các vấn đề mà vị trí nhân sự trung và cao cấp yêu cầu cả nhà tham khảo khóa học mang tính chất thực tế ứng dụng ngay vào công việc:

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Xem thêm:

Kế toán trưởng của Nhà nước có được làm thêm bên ngoài không?

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng được quy định ra sao?

Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng của doanh nghiệp được quy định ra sao?

Học làm kế toán trưởng chuyên nghiệp không hề khó

Nên học kế toán trưởng ở đâu tốt?

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914.400.247 (Ms.Tiên) để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Nguồn: Tham khảo

Leave a Comment