bao_cao_tai_chinh_theo_nhom_nganh

File Excel phân tích báo cáo tài chính theo nhóm ngành

Trong phân tích báo cáo tài chính, việc đánh giá các chỉ số trung bình ngành là công việc vô cùng quan trọng. Các chỉ số tài chính được đem so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành để thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang tốt hay xấu so với mức trung bình ngành.

File phân tích báo cáo tài chính theo nhóm ngành được tập hợp số liệu qua nhiều năm của các nhóm ngành. Được tập trung vào 3 nhóm tỷ số

  • Chỉ số thanh toán: Các chỉ số trong loại này được tính toán và sử dụng để quyết định xem liệu một doanh nghiệp nào đó có khả năng thanh toán các nghĩa vụ phải trả ngắn hạn hay không?
  • Chỉ số hoạt động: Các chỉ số hoạt động cho thấy doanh nghiệp hoạt động tốt như thế nào. Trong các chỉ số của loại này lại được chia ra các chỉ số “lợi nhuận hoạt động” và ”hiệu quả hoạt động”. Các chỉ số về lợi nhuận hoạt động cho biết tổng thể khả năng sinh lợi của công ty, còn chỉ số về hiệu quả hoạt động cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng tài sản hiệu quả đến mức nào
  • Chỉ số rủi ro: Bao gồm chỉ số rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. Rủi ro kinh doanh liên quan đến sự thay đổi trong thu nhập ví dụ như rủi ro của dòng tiền không ổn định qua các thời gian khác nhau. Rủi ro tài chính là rủi ro liên quan đến cấu trúc tài chính của công ty, ví dụ như việc sử dụng nợ.

Bộ lọc mạnh mẽ theo năm và theo nhóm ngành cho thấy xu hướng của các chỉ số này thay đổi theo thời gian như thế nào.

bao_cao_tai_chinh_theo_nhom_nganh_loc

Ngoài ra còn có phần so sánh giữa hai ngành khác nhau

bao_cao_tai_chinh_theo_nhom_nganh_so_sanh

Các bạn có thể tham khảo video phân tích báo cáo tài chính sau để sử dụng file tốt nhất

Download “File Excel phân tích bctc theo nhóm ngành”

CleverCFO_PT_Tai_Chinh_TB_Theo_Nganh.zip – Downloaded 218 times – 95.36 KB

Nguồn: CleverCFO Education
Chúng tôi không đồng ý các bạn chia sẻ file cho mục đích thương mại. Ghi rõ nguồn khi copy bài viết

Leave a Comment