Tổng hợp những sai phạm về thuế TNDN mà kế toán trưởng hay gặp

Hiện nay, những thay đổi về các chính sách khiến người nộp thuế không kịp thời cập nhật thông tin thì rủi ro đến với doanh nghiệp là rất dễ xảy ra. Bài viết chia sẻ những lỗi thực tế mà các bạn kế toán trưởng thường gặp phải do vô tình như chưa cập nhật thông tin chính sách mới, hoặc hiểu sai về chính sách, đặc biệt là những sai phạm xảy ra nhiều nhất ở hai sắc thuế GTGT.

1. Doanh thu tính thuế TNDN

 • Xác định thiếu doanh thu tính thuế, sai niên độ làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số được miễn, giảm trong kỳ. Để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế TNDN có hành vi trốn thuế
 • Ghi nhận chưa đầy đủ doanh thu tính thuế; chưa ghi nhận các khoản thu nhập tài chính đối với khoản lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện trong kỳ
 • Xác định doanh thu không đúng theo giá trị nghiệm thu thanh toán A-B trong hoạt động xây lắp, có các công trình xây dựng đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa kê khai thuế kịp thời, không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn doanh thu thấp hơn thực tế thanh toán
 • Kê khai doanh thu chịu thuế không đầy đủ, trốn, giấu doanh thu bằng nhiều phương pháp tinh vi, thông đồng giữa bên mua và bên bán thông qua các hợp đồng mua bán, chứng từ thanh toán, giảm giá hàng bán ra nước ngoài…
 • Thông qua hoạt động liên kết với công ty mẹ ở nước ngoài để nâng chi phí, giảm doanh thu để làm giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam
 • Chưa kê khai doanh thu đối với các khoản thu tiền chuyển quyền sử dụng đất khu dân cư, chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền thuê đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chưa kê khai giá vốn của hoạt động chuyển quyền sử dụng đất tương ứng với doanh thu phát sinh

2. Hạch toán vào chi phí các khoản chi phí không đúng quy định khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

 • Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi không đúng quy định
 • Kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất vào giá vốn hàng bán trong kỳ, không tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh, không phân bổ chi phí SXKD cho sản phẩm dỡ dang cuối kỳ
 • Hạch toán khối lượng nguyên liệu vào kết quả kinh doanh cao hơn khối lượng quyết toán công trình
 • Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa khối lượng hàng hóa, dịch vụ mua vào
  Hạch toán chi phí lãi vay không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vào chi phí, vay cá nhân với lãi suất cao hơn 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định
 • Hạch toán vào quỹ lương không đúng theo Hợp đồng lao động, tiền thưởng nhân viên, các khoản chi phụ cấp không đúng quy định hoặc vượt mức quy định đã đăng ký với Sở lao động thương binh, chi thù lao cho hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Chi tiền thưởng nhân dịp lễ, tết cho người lao động ngoài số tiền được quy định trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể
 • Hạch toán vào chi phí các khoản chi phí chưa phù hợp doanh thu trong kỳ, các khoản chi phí trích trước mà thực tế chưa chi, các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, các khoản chi phí vượt dự toán, vượt định mức, khoản chi phí không hợp lý, chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh, chi phí không có hoá đơn chứng từ hợp pháp
 • Xác định giá vốn không chính xác
 • Hạch toán vào chi phí khoản khấu hao TSCĐ không đúng quy định, Chi phí khấu hao của tài sản không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh các khoản chi phí khấu hao TSCĐ của máy móc thiết bị trong thời gian không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Chi phí khấu hao của TSCĐ không đủ hồ sơ theo quy định, tài sản không phải của doanh nghiệp nhưng vẫn trích khấu hao, trích khấu hao vượt quy định, công cụ dụng cụ dùng nhiều năm nhưng phân bổ một lần vào chi phí
 • Chi mua sắm tài sản cố định nhưng hạch toán một lần vào chi phí mà không hạch toán tăng tài sản cố định và tính khấu hao theo qui định. Hạch toán các khoản nâng cấp tài sản vào chi phí
 • Chi vượt định mức về các khoản chi cho phép như chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, giao dịch, đối ngoại
 • Không hoàn nhập các khoản trích trước nhưng thực tế chưa chi.

3. Miễn, giảm thuế TNDN

 • Kê khai miễn giảm thuế TNDN chưa đúng quy định: điều kiện được ưu đãi, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế
 • Chuyển số lỗ không đúng quy định
 • Hạch toán chi phí không đúng niên độ kế toán, đặc biệt là CSKD chuyển từ giai đoạn được miễn thuế TNDN sang giảm thuế TNDN
 • Cố tình hạch toán tăng, giảm chi phí giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh được ưu đãi về thuế và không được ưu đãi thuế để làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo hướng có lợi nhất

Tham khảo bài viết gốc:

http://danketoan.com/threads/cac-sai-pham-thuong-gap-khi-thanh-kiem-tra-thue.276094/

Vào cuối mỗi kỳ, kế toán trưởng phải thực hiện công tác kiểm tra, đối chiếu lại các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ, làm cơ sở tự rà soát, điều chỉnh số liệu kê khai thuế của mình theo đúng quy định của Pháp luật Thuế, góp phần giảm thiểu sai sót trong xác định nghĩa vụ thuế.

Trong chương trình đào tạo kế toán trưởng của CleverCFO có môn học 120 sai phạm về thuế thường gặp được giảng dạy bởi giảng viên có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, tổng hợp các kiến thức quan trọng giúp cho kế toan trưởng phát hiện sai sót và phục vụ cho kỳ quyết toán thuế của DN mình.

Nếu bạn đang có dự định trở thành kế toán trưởng trong tương lai, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia khóa học đào tạo kế toán trưởng của CleverCFO nhé.

Truy cập đường link sau để biết thêm chi tiết về khóa học:

http://clevercfo.com/ke-toan-truong

Các bạn tham khảo thêm các bài viết khác nhé:

Tổng hợp những sai phạm về thuế GTGT mà kế toán trưởng hay gặp

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914.400.247 hoặc 032.700.2633 để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

One Comment

Leave a Comment