Bảng mô tả công việc kế toán trưởng đầy đủ, chi tiết và toàn diện

Trong công tác kế toán, công việc của người kế toán trưởng vô cùng quan trọng đồng thời cũng gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Phải tìm hiểu rõ tính chất công việc và nhiệm vụ, cần làm để tránh gặp những sai lầm không đáng có. Về cơ bản, bảng mô tả công việc kế toán trưởng sẽ bao gồm các phần như sau.

1. Quyền điều hành của kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người lãnh đạo của phòng kế toán, chịu trách nhiệm trước công ty (cơ quan, tổ chức, đơn vị) về tất cả hoạt động của phòng do mình phụ trách. Có trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Có quyền quyết định về cơ cấu nhân sự của phòng cũng như đánh giá năng lực của mọi nhân viên trong phòng.

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác của phòng, của từng thành viên. Tham gia các cuộc họp giao ban của cơ quan, họp chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của phòng hoặc cần đến sự phối hợp, kiểm tra đào tạo kế toán cho nhân viên.

Kế toán trưởng phải nắm được toàn bộ tình hình tài chính của công ty để tham mưu cho giám đốc ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty. Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của phòng cho giám đốc công ty, tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của giám đốc.

Ba yếu tố quan trọng trong bảng mô tả công việc kế toán trưởng trên sẽ giúp cho nhà quản trị xác định được quyền hạn và phạm vi ranh giới công việc của những người lãnh đạo phòng kế toán tại doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ của kế toán trưởng

Công tác tài chính

Kế toán trưởng trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn. Vốn của các dự án đầu tư quan trọng được chi cho các kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh và Marketing…

Trực tiếp giám sát, theo dõi các nguồn vốn được tài trợ, quản trị khoản mục tiền mặt của công ty, quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác, nhằm bảo đảm cho công ty thực hiện được nghĩa vụ của nó đối với các chủ đầu tư hoặc người nắm giữ cổ phiếu của công ty.

Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.

Kế toán trưởng là người nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích… nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của công ty theo định kỳ.

Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty, từ đó đề xuất các biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả.

Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng.

Công tác kế toán

Ngoài vấn đề tài chính, bảng mô tả công việc kế toán trưởng còn đề cập đến các công tác kế toán, cụ thể như sau:

Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty.

Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty.

Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty.

Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. Thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do các qui định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh.

Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý, năm. ..

Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.

Quan hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp.

Trên đây là bảng mô tả công việc của kế toán trường với những nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn cơ bản. Trong thực tế tùy theo loại hình, đặc thù của đơn vị mà kế toán trưởng sẽ có thể phải đảm nhận thêm hoặc giảm bớt một số công việc.

Để làm được các vấn đề mà vị trí nhân sự trung và cao cấp yêu cầu cả nhà tham khảo khóa học “Đào tạo kế toán trưởng thực hành” của CleverCFO nhé:

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Tham khảo các bài viết khác nhé:

5 nhiệm vụ quan trọng của kế toán trưởng là gì?

Vai trò chiến lược của một kế toán trưởng

Quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng

Nghề kế toán trưởng đâu chỉ xoay quanh những con số

Nên học kế toán trưởng ở đâu tốt?

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914400247 (Ms.Tiên)  để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Nguồn: Tham khảo

Leave a Comment