Kế toán trưởng chịu trách nhiệm pháp lý và rủi ro như thế nào?

Chế độ kế toán bao gồm các quy định, các hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán trong một hoặc một số công việc cụ thể do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán để tổ chức điều hành bộ máy kế toán đó. Vậy kế toán trưởng phải chịu các trách nhiệm pháp lý và các rủi ro như thế nào?

Căn cứ pháp lý: Luật kế toán số 88/2015/QH13

1. Kế toán trưởng có trách nhiệm:

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

c) Lập báo cáo tài chính.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:

a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Xử lý vi phạm

Nếu kế toán trưởng mà có các hành vi vi phạm pháp luật kế toán thì sẽ phải chịu rủi ro và chịu các trách nhiệm pháp lý tùy theo từng tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Ngoài ra nếu kế toán trưởng có hành vi vi phạm mà gây ra thiệt hại thì còn phải bồi thường về những thiệt hại đó.

Có thể thấy vị trí kế toán trưởng chịu trách nhiệm quan trọng trong các hoạt động kế toán, thuế, liên quan tới các vấn đề pháp luật của doanh nghiệp. Do đó, việc lựa chọn một kế toán trưởng có đầy đủ năng lực là vô cùng quan trọng.

Để có những kiến thức chuyên sâu về kế toán để có thể một kế toán trưởng chuyên nghiệp tham khảo khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG THỰC HÀNH của CLEVERCFO.

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Xem thêm các bài viết khác liên quan như:

Quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng

5 nhiệm vụ quan trọng của kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng có thể bị phạt tới 50 triệu đồng nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Nên học kế toán trưởng ở đâu tốt?

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914.400.247 hoặc 032.700.2633 để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Nguồn : Tham khảo

Leave a Comment