Kỹ thuật kiểm tra báo cáo tài chính trước khi quyết toán thuế của kế toán trưởng (P2)

Ở phân trước chúng ta đã tìm hiểu cách kiểm tra các tài khỏan có số dư nợ hoặc dư có, được phản ảnh trên Bảng cân đối kế tóan. Đối với các khaonr mục này chúng ta chủ yếu kiểm tra số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ, khi chênh lệch quá nhiều cần phải xem xét lại các nghiệp vụ phát sinh. Còn đối với các tài khoản không có số dư, chúng ta chỉ có thể kiểm tra số phát sinh. Vậy cần lưu ý những gì, mọi người hãy đọc bài viết này nhé.

B/ Những tài khỏan không có số dư, và được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh

1 / TK 511: Doanh thu cung ứng hàng hóa và dịch vụ

TK 711: Thu nhập khác

Tài khỏan này không có số dư. Bạn cần kiểm tra nhanh trong số phát sinh

  • Xem lại các khỏan doanh thu đã hạch toán đủ chưa. Phát sinh có của TK 511, 711 phải bằng với các chỉ tiêu : Hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai 01/GTGT của 12 tháng
  • Còn những khỏan thu nhập nào không phải xuất hóa đơn, không nằm trên tờ khai 01/GTGT đã hạch tóan đủ chưa
  • Thuế GTGT trực tiếp, thuế XK hạch tóan vào bên Nợ TK 511
  • Những khỏan giảm trừ doanh thu đã hạch tóan đủ chưa

2 / TK 632: Giá vốn hàng bán

Tài khỏan này không có số dư. Bạn cần kiểm tra ở số phát sinh để thấy được những cái bất cập

  • Giá vốn hàng bán đã kết chuyển chưa
  • Trường hợp thành phẩm xuất bán đã tính gía thành và kết chuyển giá vốn chưa
  • Giá vốn của dịch vụ đã được tính đủ, tính đúng chưa. Những trường hợp chi phí dở dang còn chuyển kỳ sau đã đúng chưa
  • Những khỏan gía vốn không được trừ cần được tập hợp để loại trừ khi tính thuế TNDN như : Chứng từ không hợp lệ, không thanh tóan qua ngân hàng…

3/ TK 642, Chi phí quản lý

Tài khỏan này không còn số dư. Bạn kiểm tra nhanh trong số phát sinh để phát hiện sai sót
– Hạch tóan vào chi phí quản lý hay chi phí bán hàng
– Những khỏan chi phí không được trừ cần được tập hợp để loại trừ khi tính thuế TNDN như:

+ Những chi phí vượt mức khống chế 15% của thuế TNDN
+ Những hóa đơn không thanh tóan qua ngân hàng
+ Chứng từ không hợp lệ

4/ TK 811: Chi phí khác

Tài khỏan này không còn số dư. Bạn kiểm tra nhanh trong số phát sinh để phát hiện sai sót
– Chi phí khác có phù hợp với thu nhập khác không
– Những chi phí nào hạch tóan vào TK này cần loại trước khi xác định thuế TNDN

5 /TK 821 : Thuế TNDN hiện hành

Tài khỏan này không có số dư cuối kỳ. Số phát sinh bên nợ của TK này sẽ bằng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết tóan thuế TNDN ( Chỉ tiêu E tờ khai 03/TNDN)

6/ TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh

Tài khỏan này không có số dư. Nếu bạn đã làm đúng được những tài khỏan trên, thì tài khỏan 911 sẽ không còn sai sót. Nếu TK này có số dư thì cần xem lại đã có TK nào kết chuyển sai.

Kỹ năng và kinh kiệm quyết toán thuế là điều không thể thiếu đối với các bạn kế toán trưởng bởi vì kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán chịu trách nhiệm về các con số cũng như giấy tờ và thủ tục liên quan.

Để trau dồi cho mình đày đủ kiến thức về quyết toán thuế cũng như các rủi ro hay gặp khi quyết toán, các kỹ năng xử lý tình huống thực tế trong doanh nghiệp mình, các bạn hãy đăng ký ngay khóa học “Kế toán trưởng” của CleverCFO để nhận nhiều ưu đãi cho các bạn đăng ký sớm nhé.

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Xem thêm các bài viết khác liên quan như:

Kỹ thuật kiểm tra báo cáo tài chính trước khi quyết toán thuế của kế toán trưởng (P1)

Kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ cho đợt kiểm tra – quyết toán thuế của kế toán trưởng

Kinh ngiệm quyết toán thuế trong công ty xây dựng đối với kế toán trưởng

Kinh nghiệm quyết toán thuế đối với kế toán trưởng

Nên học kế toán trưởng ở đâu tốt?

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914.400.247 hoặc 032.700.2633 để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Nguồn: Báo Cáo Tài Chính Hội Kế Toán Việt Nam

Leave a Comment