Kỹ thuật kiểm tra tài khoản phải trả trên báo cáo tài chính của kế toán trưởng

Ngoài các khoản công nợ phải thu thì kế toán trưởng cần quản lý tốt các khoản công nợ phải trả sẽ giúp doanh nghiệp trả nợ đúng hạn, xây dựng tốt mối quan hệ với nhà cung cấp và lập kế hoạch dòng tiền thu chi tối ưu.

Nếu không quản lý được những khoản phải trả này, doanh nghiệp bạn cũng sẽ gặp nhiều rắc rối về khả năng quay vòng vốn, uy tín doanh nghiệp, và thậm chí cả luật pháp.

Vậy kế toán trưởng cần quản lý các khoản nợ phải trả như thế nào, trong quá trình theo dõi và hạch toán, kế toán trưởng thường sẽ gặp những sai phạm gì, các bạn hãy tham khảo bài viết ngay sau đây nhé.

 Phải trả người bán

– Chưa có hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả (người bán,người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ hoặc người nhận thầu xây lắp chính, phụ). Chưa thực hiện phân loại các khoản phải trả như phải trả cho bên thứ ba, phải trả tồn lâu ngày hoặc có vấn đề…
– Công nợ phải trả quá hạn thanh toán (hoặc lâu ngày chưa được giải quyết).
– Chưa thực hiện đối chiếu hoặc đối chiếu chưa đầy đủ công nợ với người bán tại thời điểm cuối năm.
– Số dư công nợ phải trả trên sổ kế toán chênh lệch với biên bản đối chiếu công nợ phải trả nhưng chưa được xử lý.
– Các khoản phải trả bị hạch toán sai trong kì.
– Theo dõi công nợ chưa phù hợp: theo dõi trên hai mã cho cùng một đối tượng, không tiến hành bù trừ đối với các khoản công nợ của cùng một đối tượng.
– Không theo dõi chi tiết công nợ theo nguyên tệ đối với công nợ phải trả có gốc ngoại tệ.
– Cuối kì , chưa đánh giá lại số dư các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch liên NH tại thời điểm lập BCTC.
– Phân loại sai nội dung các khoản phải trả khác vào các khoản phải trả người bán, không phân loại khoản phải trả thương mại và phi thương mại, hạch toán không đúng nội dung kinh tế.
– Không có bảng phân tích tuổi nợ để có kế hoạch thanh toán, các khoản nợ quá hạn chưa được thanh toán.
– Chưa hạch toán tiền lãi phải trả cho người bán nếu mua trả chậm.
– Không hạch toán giảm công nợ phải trả trong trường hợp giảm giá hàng bán hay được hưởng chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán.
– Hạch toán xuất nhập khẩu úy thác chưa đúng kì kế toán và theo dõi công nơi với đối tác nước ngoài chưa thích hợp.
– Quản lí và hạch toán công nợ phải trả chưa phù hợp và chặt chẽ. Những khoản công nợ phải trả không xác định được chủ nợ đã hạch toán tăng thu nhập khác, nhưng không đủ bằng chứng hợp lệ.
– Bù trừ số dư trả tiền trước cho người bán với số dư phải trả người bán không cùng đối tượng.
– Số liệu trên sổ tổng hợp và sổ chi tiết, bảng cân đối số phát sinh không khớp nhau và không khớp với hóa đơn, chứng từ gốc hoặc không khớp với thư xác nhận của Kiểm toán viên.
– Ghi nhận khoản phải trả không trên cơ sở hóa đơn chứng từ hoặc hóa đưn chứng từ không hợp lệ.
– Các khoản phải trả với bên thứ ba không có chứng từ hợp lệ, không được ghi chép, phản ánh, trình bày hoặc phản ánh không hợp lí.
– Số liệu trên sổ tiền mặt và tiền gửi NH với tổng phát sinh Nợ trên tài khoản phải trả không khớp nhau, có chênh lệch lớn.
– Việc thanh toán cho người bán bằng tiền mặt với giá trị lớn thông qua các nhân viên của Công ty thể hiện việc quản lý tiền mặt chưa chặt chẽ, có thể xảy ra rủi ro bất lợi cho Công ty hoặc dẫn đến sự chiếm dụng vốn của Công ty cho các mục đích cá nhân do nhận tiền không kịp thời hạn thanh toán.
– Không hạch toán lãi chậm trả trên những khoản phải trả quá hạn thanh toán.
– Chưa tiến hành xửa lí các khoản phải trả người bán không có đối tượng vào thu nhập khác.
– Trường hợp hàng về nhưng hóa đơn chưa về, đơn vị phản ánh chưa đúng về mặt giá trị và chưa điều chỉnh hoặc điều chỉnh không đúng khi có hóa đơn về.
– Thủ tục nhập kho báo sổ tiến hành chậm hơn so với bút toán trả tiền làm cho tại 31/12 TK331 có số dư Nợ nhưng thực chất đây không phải là khoản trả trước cho người bán.
– Khoản giao dịch với số tiền lớn không kí hợp đồng mua hàng với người bán.

Để nâng cao trình độ chuyên môn và quản ký các rủi ro của DN, các bạn hãy đăng ký ngay khóa học kế toán trưởn của CleverCFO với rất nhiều ưu đãi cho các bạn đăng ký sớm nhé.

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Xem thêm các bài viết khác liên quan như:

Các sai phạm về quản lý tài sản cố định mà kế toán trưởng thường gặp

Các sai phạm về quản lý các khoản phải thu mà kế toán trưởng hay gặp

Các sai phạm về tiền mặt và tiền gửi ngân hàng mà kế toán trưởng hay gặp

Các sai phạm về quản lý TK 156-Hàng tồn kho mà kế toán trưởng hay gặp

Nên học kế toán trưởng ở đâu tốt?

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914.400.247 để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Leave a Comment