Chi nhánh muốn bố trí kế toán trưởng được không?

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Theo quy định tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các trường hợp sau đây thì không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng mà đơn vị kế toán phải bố trị phụ trách kế toán theo quy định:

– Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

– Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Trong đó, theo quy định tại Luật Kế toán 2015 thì đơn vị kế toán sẽ bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau đây có lập báo cáo tài chính:

(1) Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

(2) Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

(3) Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

(4) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

(5) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Như vậy, căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định:

– Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng. Trường hợp chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì phải bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng trong thời hạn tối đa là 12 tháng.

– Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Việt Nam thì không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định của nước sở tại.

Theo quy định trên đây thì không yêu cầu chi nhánh của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Việt Nam phải bố trí kế toán trưởng. Tuy nhiên nếu như nhu cầu thực tế cần thiết phải bố trí kế toán trưởng tại chi nhành thì công ty có thể thực hiện. Việc bố trí kế toán trưởng tại chi nhánh không vi phạm quy định của pháp luật. Do đó, công ty có thể bố trí kế toán trưởng tại chi nhánh.

Ngày nay, công việc của kế toán trưởng ngày càng mở rộng và nhiều cơ hội hơn. Vậy tại sao các bạn chưa tham gia “khóa học đào tạo kế toán trưởng” của CleverCFO để trở thành một kế toán trưởng chuyên nghiệp trong tương lai. Tham khảo chi tiết khóa học tại:

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Xem thêm các bài viết liên quan khác:

Có phải các công ty đều cần kế toán trưởng

Doanh nghiệp siêu nhỏ có cần phải bổ nhiệm kế toán trưởng không?

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải bố trí kế toán trưởng hay không?

Những trường hợp không được làm kế toán trưởng

Nên học kế toán trưởng ở đâu tốt?

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0914.400.247 hoặc 032.700.2633 để được tư vấn và hỗ trợ về khóa học.

Nguồn: Tham khảo

Leave a Comment